Coaching

Algemeen

“Coaching is een respectvolle onderbreking van ons dagelijks leven om een reflexieve dialoog te starten die ons in staat stelt te leren”, (aangepast van Robin Shohet, supervision as transformation) 

De coach bouwt een alliantie gebaseerd op vertrouwen en respect met zijn coachee om reflectie, bewustmakings- en ontwikkelingsacties aan te moedigen waardoor hij zijn eigen oplossingen kan vinden en zijn doelen op een duurzame manier kan bereiken.

Wat ik van coaching denk

Coaching is veel krachtiger dan adviesverlening, omdat goede coaching zelfbewustzijn en reflectie creëert waarmee de persoon kan experimenteren en zijn eigen oplossingen kan ontdekken met wat voor hem zinvol is.

Wanneer hij zich echt inzet voor een coachingtraject, heeft de coachee toegang tot onontgonnen en bijna onverwacht potentieel.

Het succes van coaching ligt in het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, het durven verkennen van nieuwe ongemakken en het accepteren van je eigen kwetsbaarheid.

Développement de rôles, dirigeants, experts, manager

Hoe ziet het er uit door mij gecoached te worden?

Bovenal definieer ik mezelf als een systemische coach in de zin dat mijn aanpak en mijn vraagstelling de persoon helpen de dynamiek van relaties in het systeem waarvan zij deel uitmaken te begrijpen en dienovereenkomstig te handelen.

De coachee neemt daarom actief deel aan zijn ontwikkeling en identificeert zijn oplossingen met eigen middelen.

De mensen die ik begeleid voelen zich gerespecteerd om wie ze zijn.

Mijn aanpak is open, zonder enig oordeel en vooral gericht op de behoeften van mijn partners.

Ik leid de persoon echter tactvol maar meedogenloos naar een gebied van ongemak dat krachtig bewustzijn en experimenten creëert.

Je bent Manager

Préoccupations - changement de responsabilités

A. Individuele coaching

Je bent een manager en staat voor professionele uitdagingen waarvoor je nieuwe vaardigheden moet ontwikkelen.

Bijvoorbeeld: verandering van rol, nieuwe business context, professionele partners moeten beïnvloeden, afstand van de operationele om een meer strategisch functioneren, of heb je vragen over het verder verloop van je professionele carrière.

Samen met de coach bepaal je het doel van de coaching, het kader en de verwachte resultaten.

Tijdens de coachingsessies deel je jouw situaties en vragen.

De coach helpt je bij het identificeren van je strategieën, vaardigheden en motivaties.

Door zijn vragen helpt hij je de beschikbare opties te identificeren, confronteert hij je in je verplichtingen en helpt je bij het identificeren van jouw eigen oplossingen.

Hoe het gaat

  • Start: definitie van coaching doelstellingen tijdens een “tripartiet” met de hiërarchie en mogelijk HR
  • Individuele sessies met de coachee. De inhoud is strikt vertrouwelijk. Gemiddelde frequentie: elke 3 tot 4 weken, duur van een sessie: 1u30
  • Beoordeling van coaching en “tripartiete” sluiting
MJV - Coaching de groupe

B. Groepscoaching

Groepscoaching is een coachingproces vergelijkbaar met individuele coaching, waarvan de doelgroep een groep mensen is die vergelijkbare uitdagingen of doelstellingen delen.

Bijvoorbeeld: als vrouw leider zijn, overgang van expert naar manager…

Het doel is hun situaties en uitdagingen met de groep te delen, discussies met de leden van de groep te verrijken en het bewustzijn te verdiepen.

Dit initiatief bevordert actie en de empowerment die essentieel is voor verandering.

De coach is een expert die de groep door een leerproces leidt door hen een structuur en specifieke oefeningen te bieden, in een veilige omgeving.

Deelnemers aan een groepscoaching profiteren van de effecten van sociaal leren.

Onderzoek toont aan dat mensen zich succesvoller ontwikkelen wanneer ze hun leeftijdsgenoten in actie kunnen zien.

Uitwisseling van initiatieven van collega’s vergroot hun eigen vertrouwen in hun vermogen om actie te ondernemen en te slagen.


Hoe het gaat

  • groepen van 6 tot 8 personen die elkaar elke 4 tot 6 weken ontmoeten voor een sessie van 3 uur. Op basis van onze ervaring moeten minimaal 5 tot 6 sessies worden overwogen.
  • Identificeren met de groep van de thema’s waarover de groep tijdens de sessies wil discussiëren
  • Tijdens de sessies, uitwisseling van aangebrachte situaties tussen deelnemers en identificatie van potentiële acties.
Coaching d'équipe - Cohésion entre les membres de l'équipe

C. Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op teams die een gemeenschappelijk doel en verantwoordelijkheid delen.

Dit kunnen permanente teams zijn, zoals een managementteam, een enkele afdeling of een projectteam.

Het doel is in het algemeen om de samenhang tussen de leden van het team te versterken, door een heroverweging van de gemeenschappelijke en individuele verantwoordelijkheden, de werkwijzen en de aard van de interacties binnen het team.

De coach begeleidt de groep door een ontwikkelingsproces door hem oefeningen, een structuur en een veilige omgeving aan te bieden.

Hoe het gaat

De coach begeleidt het team door reflectie en besluitvorming op de volgende punten :

  • Collectieve verantwoordelijkheden, ambities en verwachte resultaten voor het team
  • Hoe het team zich organiseert om de verwachte resultaten te bereiken
  • De aard en kwaliteit van de interacties tussen de leden van het team
  • Betrokkenheid van het team voor verbeteracties

Elk punt van het actieplan kan het voorwerp uitmaken van een à la carte interventie in een tweede stap

Getuigenissen

“I have been working with Marie-Jeanne over the last 8 years on different projects.
We facilitated together several Group and Team coaching.
It is clear that Marie-Jeanne is passionate about coaching, about the development of people and their wellbeing.
Her long experience in consulting, HR matters and business is very complementary to this.
What I appreciate most is the combination of the individual humanistic and the systemic business approach, the balance between sharing experience and building together and the attention to her own continuous personal development.
This continuous personal growing and stretching allows Marie-Jeanne to bring fresh and creative elements in her approach aligned with her values.”

D.C. GlaxoSmithkline

“I’ve been working together with MJ over the last 15 years and consider her as a trusted advisor. I highly value her expertise as a personal coach for my Management Team members, and she has also been very much appreciated for improving team dynamics. Through her vast experience, exceptional empathy and integrity she easily builds trustworthy relations.”

Guido de Paepe, CEO Carglass Belgium

“What I liked a lot is that you managed quickly to have a trusty relationship, very human and personal, fed with rich insights, in addition to reference to papers, talks, models  …You listen and acted in a very understanding way, expressing your opinion/thoughts, without any prejudice.
Reflecting back on what I learned, it is actually so much more than the objectives we set at the start so I really appreciate your ability to pick up signs (verbal/non-verbal)and target the session accordingly, in a very flexible and agile way.
Rather than coaching sessions, I really feel that it has been a journey indeed.  I actually don’t know what you could have done better. This coaching improved my quality of life, this is far beyond what I expected”

LD, Senior Executive GSK