Team ontwikkeling

Onze aanpak heeft als doel het versterken van samenhang tussen de teamleden en het verduidelijken van ieders respectieve rol, zowel op collectief als individueel niveau.

Verschillende types van teams en situaties

Onze tussenkomst past zich aan de verschillende soorten van teams en situaties aan.

Soorten teams

 • Vaste teams, zoals een directiecomité of de leden van eenzelfde afdeling
 • Tijdelijke teams met een gezamenlijke doelstelling, zoals bv een projectteam
 • Virtuele teams, zoals een netwerk van specialisten die ervaringen delen en beslissingen nemen in een bepaald domein

Type situaties

 • Een nieuw directiecomité (in geval van fusie of acquisitie, hernieuwing van de samenstelling van het team…)
 • Een team verantwoordelijk voor een bepaalde opdracht (een acquisitie, de ontwikkeling van een nieuw product, een verhuis…)
 • Een conflict binnen een team
 • Een nieuwe teamleider die de betrokkenheid van zijn/haar volledige team nodig heeft

Tussenkomst gebaseerd op onderzoek in een business context

Onze tussenkomst neemt enerzijds de business context mee en is anderzijds gebaseerd op onderzoek gedaan door specialisten op het vlak van effectieve teams.

We leiden het team door een denkproces van enkele fundamentele bestanddelen om een succesvol team te bekomen, zoals :

 • De duidelijkheid van de collectieve verantwoordelijkheden en de unieke toegevoegde waarde van het team : “Wat is die unieke zaak die we samen moeten verwezenlijken voor de organisatie ?”
 • De structuur en de processen die de bovengenoemde verantwoordelijkheden ondersteunen
 • De gedragingen en toegevoegde waarde van elk teamlid

Samenstelling van een typisch programma

 • Afhankelijk van de kenmerken en behoeften van het team, bevat het programma creativiteitsoefeningen en collectieve uitdagingen die de verbeelding stimuleren en een klimaat van openheid creëren. Dit stimuleert een betere wederzijdse verstandhouding alsook een toenemend respect voor individuele doelstellingen en beperkingen.
 • We nemen de standpunten en verwachtingen van de teamleden  in aanmerking.
 • We begeleiden het proces zodanig dat de teamleden tot een gezamenlijk actieplan komen, waarbij iedereen zich betrokken voelt

We begeleiden het proces zodanig dat de teamleden tot een gezamenlijk actieplan komen, waarbij iedereen zich betrokken voelt