Methodologie

Onze aanpak is gebaseerd op de systemische aanpak. Dit is voornamelijk een manier van situaties te bekijken (eerder dan een instrument) vanuit de perspectief van de relatie met de omgeving. Het meest belangrijk is hoe de persoon in interactie met de omgeving mee omgaat en hoe de persoon bepaalde gedragingen kan veranderen.

Training programmas gevolgd : JA Malarewicz, Parijs – Institut Gregory Bateson

Supervisie : JA Malarewicz, Parijs – Marcel Gemme MCC,  Québec

We beschouwen dat een interventie niet geleid maar wel begeleid kan worden door bepaalde hulpmiddelen en aanpak indien nodig.

In dit kader hebben wij onze kennis ontwikkeld in een reeks concepten en instrumenten:

  • Zelf kennis: verschillende instrumenten zoals MBTI ((Myers-Briggs Type Indicator), DiSC, typologie van motivatie (onderzoek van Pr. Jung, H. Murray en later D. McClelland),
  • Beheer van emotie: Neurocognitive and behavioral approach (IME Paris, ANC Brussels), Cardiac Variation Rate (Research Institute Heartmath, Doc Childe and IHM Research Center), licentie voor het gebruik van Heartmath biofeedback software,
  • Sociale relatie: onderzoek van Pr Goleman over Emotionele Intelligentie, licentie voor het gebruik van een 360° diagnose ontwikkeld door HayGroup (ECI and ESCI), technieken gebaseerd op Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP , Grinder & Brandler) en Transactionele Analyse
  • Team efficiëntie: aanpak en instrumenten ontwikkeld op basis van onderzoek van Pr Hackmann, Harvard University.
  • Leadership: concepten gebaseerd op de studies van Hay McBer en onderzoek van Harvard Business School over leiderschap stijl en de impact op het klimaat van een organisatie, certificatie voor het gebruik van 360° feedback voor Leiderschap stijlen (LSI) en Organisatie klimaat (OCS) in samenwerking met HayGroup

Om een optimale dienstverlening te verzekeren, hebben w ij een netwerk van professionele partners ontwikkeld waarop wij kunnen rekenen indien aanvullende en bijkomende vaardigheden vereist worden.