Group coaching

“Het proces van groepscoaching is hetzelfde als dat van individuele coaching, met als doelgroep een kleine groep van individuen die gelijkaardige uitdagingen en doelstellingen deelt”

Groepscoaching kan gezien worden als een soort platform, waarop uitdagingen met elkaar worden gedeeld en uitgediept, waardoor er een bewustwordingsproces in gang wordt gezet. Het zet deelnemers aan tot het nemen van actie en verantwoordelijkheid, wat ten goede komt en ondersteunend werkt aan verandering op lange termijn.

Hoe ziet groepscoaching er uit

Aangezien elke organisatie haar eigen noden en uitdagingen heeft, kan groepscoaching verschillende vormen aannemen.

Idealiter bestaat een groep uit 5 tot maximum 8 deelnemers, die zich engageren via actieve deelname. De groep komt op regelmatige basis samen (gewoonlijk maandelijks) voor sessies van 2 tot 4 uur. Deelnemers brengen hun specifieke topics zelf aan, delen hun acties hieromtrent en de progressie die ze maakten sinds de vorige sessie.

Voorbeelden van uitdagingen en doelstellingen die via groepscoaching benaderd kunnen worden zijn integratie tgv overname, hoe een matrix structuur managen, vrouwelijk leiderschap, business transformatie, ontwikkelen van high potentials, …

Groepscoaching kan daarnaast ook gehanteerd worden als opvolging van een  opleiding, om te stimuleren en te verzekeren dat het geleerde toegepast wordt. Er wordt met de andere deelnemers uitgewisseld hoe geleerde zaken worden geïntegreerd in het dagdagelijkse.

Groepscoaching kan ook over bedrijven heen georganiseerd worden. Dit verruimt het blikveld van de deelnemers, die uit een verschillende werkomgeving komen, maar een zelfde soort uitdagingen hebben. Het stimuleert innovatie.

Voordelen voor het individu en de organisatie

Bij groepscoaching genieten de deelnemers van het ‘peer’ leer effect. Het is bewezen dat deze aanpak van sociaal leren één van de meest effectieve vormen voor persoonlijke ontwikkeling is. Onderzoek wijst uit dat mensen het makkelijkst en het meest succesvol leren wanneer zij nieuw gedrag van hun gelijken kunnen observeren. Ook het uitwisselen van ervaringen in duo’s verhoogt het zelfvertrouwen om actie te ondernemen alsook de kans op slagen.

Organisaties zullen ongetwijfeld het hefboomeffect van deze groepscoachings voelen. Er ontstaan immers nieuwe communicatie kanalen tussen groepen of divisies. Dit soort initiatieven dat een nieuw netwerk doorheen de hele organisatie creëert, brengt ongetwijfeld een nieuwe interne dynamiek tot stand.